Voicebird

Applicate IT har leveret sparring på mobiloptager hw,

samtaleplatform, shops og cloud services

Idémager og stifter, Voicebird

Flemming L. Christensen

smstrailerlock

I Applicate IT fandt vi et professionelt softwarehus,

som er en innovativ og strategisk medspiller

til vores nye sikringsløsning af lastvogne

Keld og Jacob Nielsen

Direktører og stiftere, SmsTrailerLock

Storyspot

Vi kan på alle måder anbefale Applicate IT, der har

leveret en stærk læringsplatform til vores brugere

Dorte Hesdorf

StorySpot koordinator, VIA University College

Kviklon_bg

Applicate IT forstod at omsætte præcist

vores behov og ønsker til et super

brugervenlig tidsregistrerings system

Rie Elmstrøm,

adm. direktør, Dansk Løn Service

Vores kunder siger om os

For Voicebird har Applicate IT leveret: Sparring på hw-
udvikling af mobiloptager, Konceptuering af samtaleplatform, Cloud forretningsmodel for samtaler, Udviklet internationale portaler og shops

Flemming L. Christensen
Idémager og stifter – Voicebird

“I Applicate IT fandt vi et professionelt sw-hus, som løser opgaven rigtig godt, og samtidig er en innovativ og strategisk medspiller til SMSTrailerLock’s nye sikringsløsninger.”

Keld og Jacob Nielsen
Direktører og stiftere – SmsTrailerLock

“Vi kan på alle måder anbefale Applicate IT, som en strategisk stærk samarbejdspartner, der har leveret en innovativ og stærk læringsplatform til vores brugere.”

Dorte Hesdorf
StorySpot koordinator – VIA University College

“I tæt samarbejde med Applicate IT, udpegede vi de udviklingsprofiler, som forstod at omsætte præcist vores behov og ønsker, til et super brugervenligt miljø for vores kunder.”
Rie Elstrøm
Adm. direktør – Dansk Løn Service

OM OS

Applicate IT er en software innovations virksomhed beliggende i Ferskvandscentret i Silkeborg. For vores kunder udvikler vi customized software, der understøtter forretningsgange og skaber værdi. Applicate IT er løbende involveret i mange spændende innovations projekter, både til det private erhvervsliv og det offentlige. Vi indgår desuden i flere forsknings projekter  sammen med erhvervslivet og universiteter.


De individuelt udviklede løsninger spænder meget bredt og dækker fx. over forskellige former for samarbejds portaler, produkt loyalitets programmer, systemer til markedsføring, tidsregisterings systemer, værdisporing og arbejdsflow håndtering.


Ofte indbefatter vores løsninger integration til eksisterende systemer – fx. bogholderi eller ERP systemer som SAP eller AX. Endeligt har vi et skarpt blik for kundernes efterfølgende drift af løsningerne.

 • Customized software

  Applicate IT har ikke hyldevarer. Sammen med dig skaber vi customized software.

 • Værdiskabende løsninger

  Vi sætter os grundigt ind i din forretningsidé – en idé hvor IT spiller en vigtig rolle for at blive realiseret, og derfor afgørende at vi har indgående kendskab til.

 • Brugerne i fokus

  Applicate IT har egne user experience kompetencer, der er involveret i alle projekter til at udarbejde lækkert design og brugervenlige løsninger.

 • Forretningsprocesser

  Vi har vha. IT optimeret vores kunders forretningsprocesser – herunder value chain.