INNOVATIONS FUNDING

Hvis du sidder med en god, innovativ idé, kan Applicate IT hjælpe dig med at få den fagligt vurderet og udover rampen.

Når man skal finde midler til at realisere en god idé, kan det være svært at vide hvor man skal søge, ikke mindst fordi mulighederne ændrer sig løbende efterhånden som forskellige støtteprogrammer åbnes og lukkes.

Vi har hjulpet flere af vores kunder med at finde dén finansiering, som skulle til for enten at gøre deres ide til virkelighed, eller at booste forretningsudviklingen på det eksisterende.

Med baggrund i mange års erfaring med iværksætter-virksomheder og de forskellige vækstcentre, er vi ydermere bekendt med forskellige fundingkilders præferencer. Vi holder os ligeledes løbende orienteret om de aktuelle og kommende støtteprogrammer. Derfor kan vi hjælpe dig til den fundingstrategi, hvor din idé bedst kan få den støtte, den fortjener.

VI HAR FINGEREN PÅ PULSEN

Forholdende omkring ansøgningsprocedure osv. ændrer sig hele tiden. Vi sørger for at være opdateret på følgende:

  • GTS-institutter
  • Væksthusene
  • Innovationsnetværk og miljøer
  • Private investorer
  • Både private og offentlige fonde i Danmark
  • Internationale fonde – særligt EU-midler