IoT

MADE samarbejde med nogle af Danmarks største virksomheder

digitalisering og innovation under industri 4.0

MADE er en forskningsbaseret arbejdsgruppe under Dansk Industri, med formål at forbedre Industri 4.0 i Danmark. Applicate IT skal bl.a. bidrage med sine kompetencer inden for portalløsninger, samt virtual + augmented reality

Foto: MADE

Vi indgår i strategisk samarbejde med bosoLog

asset tracking og IoT

Fokuseret samarbejde om IoT og asset tracking

bosoLog og direktør Jesper Ravn Jakobsen er ikke blot Applicate IT’s naboer i Ferskvandscentret. Faktisk er Applicate IT indgået i et strategisk samarbejde med bosoLog. Applicate IT bidrager med sparring og udvikling af IoT platform til håndtering af dataopsamling ved asset tracking.

Platformen spiller en central rolle i bosoLog’s forretningen, da det er her kunderne bliver præsenteret for den opsamlede data fra sensorerne. Disse sensorer følger deres assets rundt omkring i verden, og skaber grundlag for  asset tracking. Da det drejer sig om assets til ofte flere millioner kroner, er det vigtigt for bosoLogs kunder at kunne følge med i, hvilke stresspåvirkninger et asset udsættes for. Sensorerne måler bl.a. temperatur, fugt, rystelser og GPS/GMS position, og data analyseres på webportalen.

Appy Days case 2014: fra produktions- til servicevirksomhed

Applicate IT deltog i Appy Days konkurrencen om at blive Damarksmester i app udvikling. Konkurrencen gik i sin enkelthed ud på at udvikle den bedste app på bare halvandet døgn.

 

 

Forventningsfuld mandag 

Mandag og konkurrencens første dag mødte vi forventningsfulde op i Silkeborg Handelsskoles lokaler. Der blev vi mødt af god stemning og kampklare virksomheder lige fra morgenstunden. Efter en kort introduktion ved den fremragende facilitator Lasse Chor, fik vi alle en kort pitch fra hver case team. Holdende blev matchet, og så var vi i gang.

Det meste af mandag eftermiddag gik med at tale løsningen grundigt igennem med Sam System. For at kunne udvikle den løsning, som vores kunder ønsker, er vi nødt til at komme ind under huden på deres forretning. Derfor spurgte vi ind til Sam Systems strategi, marked, konkurrencesituation, mål, osv. Derefter var vi helt skarpe på, hvilken løsningen Sam System havde behov for, og app udviklingen kunne sættes i gang.

Internet of Products

Sam System producerer embedded software til styring af tankbiler, bl.a. lys, oprulning af slanger, regulering af tryk i slangerne og håndtering af kamre i tanken. Systemet styres fra en touchskærm, der er fastmonteret på siden af lastbilen, men ofte er chaufføren ikke i nærheden af skærmen. Det giver spildtid, hvilket er en stor ulempe, da det kan koste op til 10.000 DKK i timen at have en stillestående tankbil. Løsningen er derfor at udstyre chaufførerne med en app til at betjene lastbilen.

 

Beacons indgår i løsningen

Applicate IT kom op med en løsning, der skabte værdi hele vejen ned gennem deres værdikæde, ved bl.a. at introducere Beacons og håndtere offline udfordringer. Sam system kan med vores løsning tage sine første spæde skridt fra produktionsvirksomhed mod at blive en servicevirksomhed.

Læs mere om Sam System her

Læs mere om hvad Applicate IT kan tilbyde dig og din virksomhed her

Mangler du også hjælp?

Kontakt os!