Projekt info

KUNDE

OMRÅDER

LINK

Applicate IT kickstartede bosoLog’s forretning ved at skaffe dem funding midler 

Om bosoLog

bosoLog er en virksomhed, der har udviklet et unikt produkt, hvor brugerne kan overvåge og logge alle hændelser på maskiner og udstyr, der er under forsendelse, på lager eller i brug.

Udfordringen 

Hvis en virksomheds værdifulde forsendelse er beskadiget under transit, hvem bærer da ansvaret, og hvad er der helt konkret sket og kunne skaden være undgået? Vigtige materialer er forsvundet fra et lager. Hvor er de? 

Udfordringen var derfor at lave et system som kunne registrere utilsigtede hændelser, fx. ved hjælp af(men ikke begrænset til); gps tracking, stød påvirkninger, temperatursvingninger, og fugtighed.

Løsningen 

Applicate IT udviklede i, samarbejde med bosoLog, et stærkt IoT koncept, som hjælper deres kunder med at opklare problemstillingerne omkring forsendelsesskader.

bosoLog udnytter IoT teknologiens muligheder for at overvåge værdifulde varer i transit eller med fast lokation, ved at opsamle data fra sensorer på varerne. Data som bl.a. benyttes til at placere ansvar for beskadigede varer. 

Applicate IT udtænkte samarbejdssportalen, der bruges til håndteringen af data fra sensorerne. Grænseværdierne for, hvilken belastning varerne må udsættes for, sætter brugerne selv. Portalen er bygget på Management-by-Exception princippet i den forstand, at brugerne først bliver notificeret, hvis en vare udsættes for overlast.  

Dermed behøver brugerne ikke at overvåge varen i real tid, men kan i stedet koncentrere sig om kerneforretningen under antagelsen om, at intet nyt er godt nyt. 

Via portalen kan de forskellige aktører samarbejde omkring at håndtere målinger udenfor øvre- eller nedre grænseværdier.    

bosoLog har en lovende fremtid foran sig, hvor der i fremtiden vil være behov for udvidelse af portalens funktionalitet, som et resultat af bosoLogs tætte dialogbaserede samarbejde med deres små- som store kunder. Ændringsønsker overleveres løbende til Applicate IT, der vedligeholder og opdaterer portalen. 

Mangler du også hjælp?

Kontakt os!