Projekt info

KUNDE

OMRÅDER

LINK

Teknisk avanceret portal til sporing af regn- og spildevandshændelser i kloakrør

Om EnviDan

EnviDan er et rådgivende ingeniørfirma, som i dag er en moderne miljøvirksomhed, der tilbyder professionelle løsninger inden for vand, spildevand og biogas.

EnviDan er eksperter indenfor avanceret spildevands- og vandbehandlinger, klimatilpasninger, afløbsteknik, energioptimering og biogas.

Udfordringen 

En fiber med målepunkter trækkes igennem kloakrøret, hvor det ligger i en tidsperiode og måler temperaturen langs kablet. Denne fiber snor sig i kloakrørerne og trækkes op og ned af brønde på sin vej. En meter på kablet svarer derfor ikke til en meter kloakrør.

Derfor har det været en udfordring at finde frem til en løsning som sporer lækager i kloaker under jorden.

Løsningen

Applicate IT udviklede i samarbejde med EnviDan og en forskningsgruppe ved Aarhus Universitet, en portal til sporing af lækager i kloaker.

Temperatur bitmaps sendes til en portal, hvor data kan analyseres. En forskerenhed ved Aarhus Universitet har leveret algoritmen til at analysere temperatur bitmaps. Fra portalen kan teknikeren sammenholde målte data med et kort og identificere lige nøjagtig dér, hvor en lækage er, og under hvilke vejrforhold lækagen opstår. Lækagen kan derefter let findes i virkelighedens verden og udbedres.  

Fra EnviDTS er der integration til flere af EnviDans eksisterende systemer som fx. Dandas og GIS, samt eksterne som opsamling af regnvejrsdata. 

Mangler du også hjælp?

Kontakt os!